Garancia

Garancia, szavatosság
Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget.
A megvásárolt terméket csak eredeti, sérülésmentes állapotban, a számla visszaküldése mellett cseréljük ki vagy vesszük vissza. Az átvételtől számított 14 munkanapon belül kérjük visszaküldeni részünkre a terméket, különben már nem áll módunkban kicserélni, visszavenni. Használt, vagy mosott ruhát higiéniai okokból semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.
A postai úton visszajuttatott termékeket könyvelt küldeményként, (lehetőség szerint ajánlott, mindenképp elsőbbségi és LNK szolgáltatással kiegészítve) megfelelő külső burkolattal ellátva, a számlával együtt adja fel. A Boutique Deluxe semmilyen módon nem felel a Posta által elvesztett, vagy a szállítás közben bármilyen módon keletkezett károkért.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Szavatossági igény benyújtására a Ptk. ide vonatkozó szabályai , valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelet 'a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről' útmutatásai az irányadók.
A szavatossági igény benyújtása akkor jogos, ha a terméket az útmutatásoknak (bevarrt címke) megfelelően kezelték és rendeltetésszerűen használták.
 
TERMÉKVISSZAKÜLDÉSI CÍM:
Boutique Deluxe Divatüzlet
4400 Nyíregyháza, Négyeshuszárok u.1.
+36 30 228 5406

A felelősség korlátozása
A  www.boutiquedeluxe.hu webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A  www.boutiquedeluxe.hu semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, vagy technikai hiba következményei.
Bármilyen olyan árazási hiba, ami a termék vagy szolgáltatás beszerzési ára alatti értékesítési árat jelenít meg. Ez különösképpen igaz a megrendelés automatikus válaszlevelében megküldött adatokra.
A www.boutiquedeluxe.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
A vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a vásárló felelős a www.boutiquedeluxe.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és az áruházban történő vásárlásért.
A www.boutiquedeluxe.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
A www.boutiquedeluxe.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a webáruházban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a www.boutiquedeluxe.hu áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
A www.boutiquedeluxe.hu oldalon található képek az eredeti termékekről készültek. A képmegjelenítési technológiák miatt azonban a képek és a termékek valóságos megjelenése között eltérés lehetséges (ide értve első sorban a színek megjelenítése). Így az oldalon található képek csak illusztrációnak minősülnek.

Adatvédelem
Az Ön adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.
Adatait harmadik félnek nem adjuk át. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

A Vásárló azonosításához szükséges adatok
A Webshop Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges www.boutiquedeluxe.hu internetes felületen történő regisztráció során az Eladó a Vásárlás azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról: Név, E-mail cím, Számlázási cím, Szállítási cím, Telefonszám.
A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait a BoutiqueDeluxe kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a futárszolgálat megbízottjának átadja.
A megrendelések teljesítése érdekében az Eladó az alábbi adatokat adja át a futárszolgálat részére: Név, Szállítási cím, Telefonszám, a Megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt, Megrendelés száma.
A futárszolgálat és megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat megsemmisítik.

Személyes adatok módosítása
Vásárló a megadott személyes adatait bármikor módosíthatja.

A regisztráció törlése
Vásárló a regisztrációját a www.boutiquedeluxe.hu oldalon bármikor törölheti, vagy az bd.deluxe07@gmail.com e-mail címen bármikor kérheti a regisztráció törlését.